System archiwizacji obrazu i komunikacji PACS (ang. Picture Archiving and Communication System) to technologia, która zapewnia ekonomiczny sposób składowania danych i łatwy dostęp do obrazów z wielu różnych źródeł.
PACS zapewnia również elektroniczną platformę udostępniania danych radiologicznych, które wykorzystywać można również w innych systemach takich jak HIS (Hospital Information System – Szpitalny System Informacyjny) czy RIS (Radiology Information System – Radiologiczny System Informacyjny).
Nieustannie pracujemy nad rozwiązaniami, które usprawniają pracę platformy PACS i gwarantują najwyższą stabilność.

JAK TO DZIAŁA?

Elektroniczne obrazy medyczne i raporty są przesyłane cyfrowo do MEDSAR PACS w uniwersalnym formacie DICOM (Digital Imaging and Communication in Medicine). Inne dane niż obrazy np. zeskanowane dokumenty mogą być przechowane w postaci tradycyjnych formatów jak np. PDF. W zależności od ilości i wielkości badań dobierane są pojemności serwera MEDSAR PACS.

Cechy MEDSAR PACS

PACS to system, który obsługuje protokół DICOM (Digital Imaging and Communication in Medicine) i współpracuje z oprogramowaniem RIS, dzięki czemu integracja z systemami czy urządzeniami medycznymi wprowadzanymi przez placówkę służby zdrowia nie stanowi problemu

skalowalność – modułowa budowa systemu gwarantuje bezproblemową rozbudowę oprogramowania i przestrzeni do gromadzenia danych

współpraca z MCB – dzięki integracji z MCB, możesz przechowywać w chmurze wszystkie zdjęcia i opisy badań uzyskując kolejny poziom bezpieczeństwa

zestawienie połączeń systemu MEDSAR PACS możliwe jest w oparciu o lokalną istniejącą sieć informatyczną z szybkością przesyłu danych min. 100/1000 Mbit/s z wykorzystaniem istniejących urządzeń aktywnych sieci

backup danych – codzienna archiwizacja wykonanych badań

stała aktualizacja oprogramowania do aktualnie obowiązującej wersji

KORZYŚCI Z WDROŻENIA ROZWIĄZANIA MEDSAR PACS

Wsparcie serwisowe

Zapewniamy opiekę serwisową obejmującą serwis części i pomoc w codziennej pracy z urządzeniem. W zależności od potrzeb oferujemy wsparcie zdalne lub w siedzibie Klienta.

Obniżenie kosztów

Zastosowanie systemu MEDSAR PACS pozwala na znaczne oszczędności względem korzystania ze standardowych filmów fotograficznych – wg raportów są to oszczędności nawet do 88% kosztów.

Większa wydajność i efektywność

Szybkie dostarczanie i archiwizowanie obrazów przyspiesza działanie jednostek radiologicznych, zwiększa wydajność obsługi pacjentów i pracy szpitala a także jakość świadczonych usług.

Bezpieczeństwo danych

stabilna i nowoczesna platforma systemowa oraz codzienna archiwizacja danych

Ujednolicenie i przejrzystość

Dzięki zgodności ze standardem DICOM 3.0 MEDSAR PACS zapewnia bezproblemową współpracę z innymi urządzeniami diagnostycznymi, a generowane informacje można wykorzystać w innych systemach jak RIS czy HIS.

Gwarancja na sprzęt hardware

obejmuje ekspresową naprawę lub wymianę sprzętu na nowy

Wysoka dostępność

System PACS pozwala na konfigurację zdalnego dostępu do informacji. Szybki dostęp do obrazów i powiązanych z nimi danych z dowolnego miejsca w obrębie sieci to ogromna przewaga. Dzięki temu specjalista może skonsultować badania lub przeprowadzić telediagnozę czy teleradiologię wraz z lekarzem, który znajduje się w innej fizycznej lokalizacji.