MEDSAR Publisher jest uniwersalnym narzędziem umożliwiającym cyfrową rejestrację danych z diagnostycznych urządzeń medycznych na nośnikach CD/DVD lub Blu-Ray. Ośrodki medyczne znacznie ograniczają w ten sposób koszty związane z zakupem klisz fotograficznych oraz zapobiegają utracie jakości informacji. Profesjonalna archiwizacja daje możliwość analizy porównawczej wyników badań na przestrzeni wielu lat. Z kolei Klienci zakładów diagnostycznych otrzymują wynik badania na płycie, która jest opatrzona dedykowanym nadrukiem ? wizytówką ośrodka diagnostycznego wykonującego badanie.
MEDSAR Publisher ? uniwersalne, zautomatyzowane narzędzie, które umożliwia cyfrową rejestrację danych z każdego urządzenia diagnostycznego obsługującego protokół DICOM na nośnikach CD/DVD.

MEDSAR Publisher BD ? urządzenie dedykowane do szybkiej i efektywnej kosztowo archiwizacji dokumentacji medycznej na płytach Blu-Ray. Zapis w tym standardzie pozwala przechowywać na płycie do 50GB danych, a trwałość zapisu do odczytania deklarowana przez producentów wynosi od kilkudziesięciu do 200 lat!

JAK TO DZIAŁA?

MEDSAR Publisher komunikuje się za pomocą protokołu DICOM (Digital Imaging and Communication in Medicine) z urządzeniami radiologicznymi oraz serwerem PACS. Dzięki temu umożliwia zapis wszystkich informacji, które pochodzą z urządzeń takich jak tomograf, rezonans magnetyczny, cyfrowy rentgen oraz czytniki pośredniej radiologii ? stacje opisowe i diagnostyczne. Wszystkie te urządzenia mogą być podłączone bezpośrednio do MEDSAR Publisher po sieci TCP/IP.

MEDSAR Publisher działa w dwóch trybach:

 • pasywnym – oznacza to, że automatycznie nagrywa dane, które są wysyłane z każdego urządzenia, niezależnie czy jest to PACS, dane z chmury czy też bezpośrednio urządzenia medyczne.
 • aktywnym – który daje możliwość wybrania i wyszukania badania, jego pełny monitoring oraz kontrolę nad jakością nagrania.
Schemat działania MEDSAR Publisher.

 • MEDSAR Publisher pobiera badania z PACS
 • dane z urządzeń CT/MR/RTG/Angiograf/PET wysyłane są do MEDSAR Publisher (tryb pasywny)
 • dane z chmury typu Medical Cloud Backup wysyłane są do MEDSAR Publisher (tryb aktywny)

Uniwersalność

MEDSAR Publisher może być wykorzystywany do zapisu wszystkich informacji pochodzących z diagnostycznych urządzeń medycznych komunikujących się po protokole DICOM, takich jak tomograf, rezonans magnetyczny, cyfrowy rentgen, czytnik radiografii cyfrowej, mammograf, czy angiograf.

Dostępność

Zapis w standardzie HL7 uzupełniony o standard obrazowania DICOM 3.0 wraz z dołączoną do każdej płyty certyfikowaną przeglądarką DICOM, umożliwia wyświetlanie badań na każdym komputerze z systemem Windows.

Mobilność

Aplikacja web została skonfigurowana tak, by ułatwić zdalną pracę na danych. Dzięki temu nagranie płyty można uruchomić nawet z telefonu komórkowego. Z MEDSAR Publisher w ramach jednej sieci korzystać może jednocześnie wielu użytkowników. Oznacza to, że dostęp do jednego urządzenia możemy skonfigurować równocześnie dla kilku placówek medycznych.

Cechy MEDSAR PUBLISHER

łatwa obsługa ? nowoczesny, przyjazny i intuicyjny interfejs systemu

obsługa wielu urządzeń radiologicznych

weryfikacja jakości i poprawności nagrań

pojemność danych na płycie do 50GB

trwałość zapisu do odczytania do 200 lat

dostępność aplikacji w wersji na tablet

uniwersalne oprogramowanie umożliwiające zapis wszystkich informacji z urządzeń diagnostycznych obsługujących protokół DICOM

możliwość współpracy na tych samych danych jednocześnie przez wielu użytkowników

możliwość dystrybucji na płytach dodatkowych materiałów reklamowych

codzienna archiwizacja danych

dostęp do danych z dowolnego komputera z systemem Windows

możliwość pełnego zadrukowania wierzchniej strony płyty w kolorze

Korzyści z wdrożenia MEDSAR PUBLISHER

usprawnienie

pracy placówki

podniesienie

standardu obsługi klienta

oszczędność

kosztów

PROFESJONALNA

archiwizacja danych

PRACA ZDALNA

z dowolnego urządzenia mobilnego

BEZPIECZEŃSTWO

danych osobowych i medycznych

ARCHIWIZACJA

danych każdego dnia

GWARANCJA

na sprzęt hardware

SERWIS SPRZĘTU

i wsparcie 24/7

Funkcjonalności MEDSAR PUBLISHER

automatyczne przesyłanie i nagrywanie obrazów bezpośrednio z urządzenia diagnostycznego lub serwera PACS

obsługa wielu serwerów PACS

możliwość ręcznego wyboru badań do nagrania na płyty

możliwość dodania kompletnych opisów do badań

obsługa urządzenia poprzez dotykowy panel operatorski z interfejsem graficznym

zabezpieczenie dostępu do danych poprzez wpisanie hasła lub obsługę czytnika kart

personalizowana wizytówka ośrodka do nadruku na płyty – możliwość personalizowania opisu zawartości do nadruku na płyty, wersja standard obejmuje nazwisko badanego, numer i datę wykonania badania

wraz z badaniem nagrywana jest przeglądarka referencyjna obrazów medycznych DICOM

urządzenie działa w trybie automatycznym i/lub z wyborem preferowanego sposobu nagrywania (np.: określenie ilości płyt jednego pacjenta jaka ma być nagrana, wybór badań, które mają być ponownie nagrane, wpis nazwy płyty)

pojemność zasobników na płyty czyste 50 lub 2 x po 50 płyt, pojemność zasobników na płyty nagrane 50 płyt albo do 7 płyt do wyjmowania z szuflady

KORZYŚCI

 • Usprawnienie pracy placówki
 • Podniesienie standardu obsługi klienta
 • Gwarancja na sprzęt hardware
 • Profesjonalne wsparcie serwisowe
 • Możliwość pracy poprzez przeglądarkę internetową
 • Profesjonalna archiwizacja danych
 • Oszczędność kosztów
 • Bezpieczeństwo