Informacja o połączeniu spółek MEDSAR sp. z o. o. oraz MAIN sp. z o. o.

Szanowni Państwo,

W dniu 22.12.2023 r. spółka Medsar sp. z o.o. połączyła się ze spółką MAIN sp. z o.o. (spółka przejmująca).

W wyniku połączenia klienci i kontrahenci Medsar sp. z o.o. stali się klientami i kontrahentami MAIN sp. z o.o. Od dnia 22 grudnia prawa i obowiązki przysługujące Medsar sp. z o.o. przechodzą na MAIN sp. o.o. Wszystkie zawarte umowy i porozumienia pozostają w mocy i nie ma konieczności ich aneksowania.

Adresem połączonych spółek jest ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa. Adresy poczty elektronicznej, numery telefonów, numery infolinii pozostają bez zmian.

Proszą o uwzględnienie powyższej zmiany w Państwa systemach IT, kierowanych dokumentach formalnych oraz wystawianych fakturach.

Aktualne dane spółki:

MAIN Sp. z o.o.
Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa
KRS: 0000560707
NIP: 5252620555
Regon: 361665837