Radiologiczny System Informatyczny RIS (ang. Radiology Information System) to podstawowy system do elektronicznego zarządzania działami obrazowania, który ma zasadnicze znaczenie dla sprawnego przepływu informacji w placówce medycznej.
Pozwala na obsługę całego procesu realizacji badania od momentu planowania i rejestracji pacjenta w pracowni radiologicznej, przez proces wykonania badania (u lekarza, technika lub pielęgniarki), aż po stworzenie i wydanie opisu. System diagnostyki obrazowej MEDSAR RIS gwarantuje realizację wszystkich podstawowych zadań oraz zapewnia możliwość uruchomienia dedykowanych funkcji, które będą dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników.

JAK TO DZIAŁA?

MEDSAR RIS to program, który kompleksowo wspiera działanie placówki i proces obsługi Klienta. Sprawdza się na każdym etapie prowadzenia pacjenta – od momentu rejestracji, przez wykonanie badań i ich prawidłowe opisanie, po ostateczne zatwierdzenie badań przez lekarzy.
MEDSAR RIS umożliwia również monitorowanie zasobów i weryfikowanie zużycia materiałów oraz akcesoriów medycznych. Dodatkowo, w oparciu o zebrane dane umożliwia generowanie raportów na potrzeby NFZ.
Wszystkie funkcje są konfigurowane i dopasowywane do rzeczywistych potrzeb placówki. Również role poszczególnych grup użytkowników są tworzone z uprawnieniami w zależności od indywidualnych potrzeb i wymagań.

cechy MEDSAR RIS

łatwa obsługa – nowoczesny, przyjazny i intuicyjny interfejs systemu

czytelność danych – opis jest bezpośrednio zintegrowany z obrazami

definiowana zawartość słowników – w trakcie wdrożenia mamy możliwość definiowania zawartości słowników oraz rejestrów, co umożliwia precyzyjne dopasowanie systemu do realiów i potrzeb placówki

współpracuje ze stacjami techników

szyty na miarę – otwartość systemu daje możliwość rozbudowy standardowej wersji o dodatkowe funkcje dostosowane do potrzeb użytkownika

może stanowić integralną część z systemem HIS, ale także w pełni niezależnie zarządzać działem diagnostyki obrazowej

zestawienie połączeń systemu MEDSAR RIS możliwe jest w oparciu o lokalną istniejącą sieć informatyczną z szybkością przesyłu danych min. 100/1000 Mbit/s z wykorzystaniem istniejących urządzeń aktywnych sieci

certyfikowany wyrób medyczny klasy 1M

KORZYŚCI Z WDROŻENIA MEDSAR RIS

Optymalizacja procesów

realizacji badania ? od rejestracji pacjenta po wydanie opisu.

Poprawa komunikacji

i alokacji personelu w obrębie zakładu diagnostyki obrazowej.

Skrócenie czasu

realizacji zleceń ? opisywanie badań jest szybsze i wygodniejsze.

Bezpieczeństwo

? dane osobowe i medyczne oparte są na stabilnym systemie oraz archiwizowane każdego dnia.

Kontrola dostępu

? role i uprawnienia użytkowników kontrolowane są poprzez panel zarządzania.

Przyspieszenie i polepszenie

jakości diagnostyki poprzez zmniejszenie liczby błędów wynikające z integracji z systemami HIS i PACS.

Poprawa czytelności danych

? opis jest bezpośrednio połączony z obrazami.

Gwarancja na sprzęt

hardware, która obejmuje ekspresową naprawę lub wymianę sprzętu na nowy.

Możliwość pracy zdalnej

z dowolnego urządzenia mobilnego poprzez przeglądarkę internetową.

Profesjonalne wsparcie serwisowe

? zapewniamy opiekę serwisową obejmującą serwis części i pomoc w codziennej pracy z urządzeniem. W zależności od potrzeb oferujemy wsparcie zdalne lub w siedzibie Klienta.

Stały dostęp

do wyników badań diagnostycznych.

Redukcja kosztów

FUNKCJONALNOŚCI MEDSAR RIS

tworzenie dedykowanych ról i profili użytkowników

zarządzanie finansami

podgląd na harmonogram wizyt i komplet wyników badań

generowanie raportów i analiz

tworzenie spersonalizowanej listy zadań

tworzenie pełnej dokumentacji elektronicznej dzięki integracji z centralnym systemem informatycznym

prefetching ? czyli automatyczne pobieranie poprzednich badań pacjenta umożliwia lekarzom szybkie porównanie aktualnych obrazów z poprzednimi

codzienna archiwizacja badań

planowanie terminów badań

rejestracja pacjentów na podstawie skierowań

odnotowywanie statusu badania

możliwość skonfigurowania dostępu do wyników przez standardową przeglądarkę internetową

automatyzacja obiegu zleceń ? przeprowadzanie badania przez kolejne etapy realizacji

szeroka dystrybucja wyników badania ? nośniki CD, DVD lub Blu-Ray, drukowanie dokumentów, dokumenty elektroniczne