Zapewniamy całodobową opiekę serwisową. Obsługa zgłoszeń serwisowych realizowana jest przez Service Desk zgodny z ITIL v3. Dzięki temu, każdy klient ma podgląd na zarejestrowane produkty i kompletną historię zgłoszeń. Gwarantujemy ekspresowy czas reakcji i podjęcie działań zgodnie z określonym SLA.

Umowy serwisowe

W ramach umowy serwisowej wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje wsparcia:

  • TRYB ZDALNY ? Obejmuje pomoc telefoniczną i mailową, w ramach której weryfikujemy błąd i pomagamy w usunięciu tego problemu przez użytkownika lub łączymy się zdalnie ze sprzętem i usuwamy usterkę.
  • TRYB STACJONARNY ? Obejmuje naprawę i pomoc w placówce Klienta.

Klientom nie posiadającym umowy serwisowej oferujemy jednorazowe wizyty serwisowe. Często wykorzystywane są do wykonania audytu lub szybkiej naprawy usterki sprzętu, który nie jest objęty serwisem.

Zapewniamy

Ekspresowy czas reakcji

Infolinię czynną 24/7

Dostawę zastępczego sprzętu

Aktualizację oprogramowania

Wsparcie pracy użytkowników

Rozwój oprogramowania o dedykowane funkcje

Konsultacje powdrożeniowe

Profesjonalny service desk

Sprawdź produkty MedSar

MedSar Publisher

MEDSAR Publisher jest uniwersalnym narzędziem umożliwiającym cyfrową rejestrację danych z diagnostycznych urządzeń medycznych na nośnikach CD/DVD lub Blu-Ray. Zobacz więcej
System archiwizacji obrazu i komunikacji PACS (ang. Picture Archiving and Communication System) to technologia, która zapewnia ekonomiczny sposób składowania danych i łatwy dostęp do obrazów z wielu różnych źródeł. Zobacz więcej
MEDSAR Publisher jest uniwersalnym narzędziem umożliwiającym cyfrową rejestrację danych z diagnostycznych urządzeń medycznych na nośnikach CD/DVD lub Blu-Ray. Zobacz więcej

MedSar Pacs

System archiwizacji obrazu i komunikacji PACS (ang. Picture Archiving and Communication System) to technologia, która zapewnia ekonomiczny sposób składowania danych i łatwy dostęp do obrazów z wielu różnych źródeł. Zobacz więcej

MedSar MCB

MEDSAR Medical Cloud Backup (MCB) to rozwiązanie dla sektora medycznego, które umożliwia bezpieczne przechowywanie opisów i badań oraz prowadzenie telekonsultacji z zakresu medycznej diagnostyki obrazowej w oparciu o rozwiązania chmurowe. Zobacz więcej
Radiologiczny System Informatyczny RIS (ang. Radiology Information System) to podstawowy system do elektronicznego zarządzania działami obrazowania, który ma zasadnicze znaczenie dla sprawnego przepływu informacji w placówce medycznej. Zobacz więcej
MEDSAR Medical Cloud Backup (MCB) to rozwiązanie dla sektora medycznego, które umożliwia bezpieczne przechowywanie opisów i badań oraz prowadzenie telekonsultacji z zakresu medycznej diagnostyki obrazowej w oparciu o rozwiązania chmurowe. Zobacz więcej

MedSar RIS

Radiologiczny System Informatyczny RIS (ang. Radiology Information System) to podstawowy system do elektronicznego zarządzania działami obrazowania, który ma zasadnicze znaczenie dla sprawnego przepływu informacji w placówce medycznej. Zobacz więcej